Snabblim med tillbehör

Hylopro Åsa Underhållsprodukters limmer består bl a av snabblimmer (cyanoakrylat) som limmar de flesta material, med olika härdtider, olika tjocklek på limmet och med mjuk eller hård limfog. Hjälpmedel som Accelerator (snabbhärdare), Primer (förbehandlare) och Remover (limlösare) finns också.

Hylo Firm (blå), den trögflytande
Hylo Elastic (gul), den elastiska
Hylo Blixt (grå), den snabba
Hylo Power (grön), för ”feta” ytor
Hylo Clear (röd), den genomskinliga
Hylo Black  (svart) den svartfärgade                                                                                           Hylo Plus (vitsvart) den starka
 
HyloFirm (blå) är ett trögflytande cyanoakrylatlim med 0,3mm i spaltfyllnad. Härdtiden är 30-60 sekunder beroende på bl a temperatur och vilka material som limmas samman. Dessa material kan vara gummi, plast, metall, trä, keramik, porslin och porösa material.

HyloElastic (gul) är ett mjukt, elastiskt lim som är helt böjbart (180 grader). Spaltfyllnaden är 0,05mm och härdtiden är 8-15 sekunder. Lämpliga material att limmas är gummi, plast och metall där den andra ytan är gummi eller plast.

HyloBlixt (grå) är ett mycket snabbt (1-3 sekunder i härdtid) och tunt snabblim (0,03mm i spaltfyllnad). Limmet limmar gummi, plast, porösa material och dessutom redan sammanpressade fogytor tack vare sin kapillärverkan.

HyloPower (grön) är ett lim som limmar svårlimmade ytor i plast och gummi. Ytorna skall först ”ruggas upp” och behandlas med HyloPrimer före limning. Härdtiden är 20-40 sekunder och limmets spaltfyllnad 0,15mm.

HyloClear (röd) är ett snabblim som limmar helt genomskinligt (transparent) på glas, plexi och plast på 10-20 sekunder. Spaltfyllnaden är 0,07mm och limmet har även en svagare lukt än övriga cyanoakrylatlimmer.

HyloBlack (svart) är ett svart lim för limning av de flesta material. Den är även utvecklad mot gnistbildning vid bearbetning av elektroder. Spaltfyllnad 0,05 mm. Härdtid 30-60 sekunder.

HyloPlus (den vitsvarta) är ett mycket starkt snabblim som limmar med 6 gånger högre slaghållfasthet och 10 gånger högre fläkhållfasthet än andra snabblimmer på material som plaster och olika metaller.

HyloPen är ett snabblim i en praktisk pennformad förpackning som limmar gummi, plast och metaller på 3-10 sekunder. Spaltfyllnaden är 0,05mm.

HyloGel är ett snabblim i gelékonsistens (maximal spaltfyllnad) som kan appliceras underifrån eller vertikalt utan att det rinner eller droppar.
Härdtid 10-30 sekunder.

HyloAccelerator är en snabbhärdare till alla cyanoakrylatlimmerna. Den härdar limmet på öppna ytor, minimerar limspridning, ökar spaltfyllnaden i limmet samt förhindrar absorbtion i porösa material.

HyloPrimer är en förbehandlare på material som t ex silikon, delrin, polyeten, polypropylen som gör det möjligt att limma även på dessa material. Innan HyloPrimer stryks på skall ytorna ”ruggas” upp. Efter påstrykning av HyloPrimer skall man vänta 30 sekunder innan limmet HyloPower används.

HyloRemover är en limlösare som löser upp redan härdat cyanoakrylatlim där HyloAccelerator ej har använts. Med limlösaren HyloRemover kan man då ta bort limrester och spill från limmet samt demontera felaktiga limfogar.

Senaste kommentarer
    Arkiv
    Kategorier
    • Inga kategorier
    Meta